ประเภทแม่พิมพ์พลาสติก

knowledge


ประเภทแม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งการที่จะสร้างแม่พิมพ์ชนิดใดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความสะดวกรวดเร็วในการผลิต โดยทั่วไปสามารถจำแนกประเภทแม่พิมพ์พลาสติกได้ดังต่อไปนี้

แม่พิมพ์ฉีด (Injection moulding)
แม่พิมพ์อัดและอัดฉีด (Compression and Transfer moulding)
แม่พิมพ์เป่า (Blow moulding)
แม่พิมพ์งานรีด (Extrusion)
แม่พิมพ์งานเทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)

ทั้งนี้ Mass Product สามารถผลิตพลาสติกความหนาวัตถุดิบ ตั้งแต่ 0.1 มม. ถึง 10 มม.

MassProduct © 2017 All Rights Reserved