พลาสติกขึ้นรูป (Thermoform)

พลาสติกขึ้นรูป (Thermoform)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตซึ่งมีความพิถีพิถัน โดยการผลิต Thermoform จำเป็นต้องจัดทำ mold ก่อนการผลิตทุกครั้ง จึงนำไปผ่านความร้อนในอุณหภูมิที่พอเหมาะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างตามต้องการ พร้อมทั้งมีความสวยงามและทนทานต่อการใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้อย่างสูงสุด 

MassProduct © 2017 All Rights Reserved