งานพิมพ์ซิลค์สกรีน

knowledge


งานพิมพ์ซิลค์สกรีน

งานพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing)
เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการทำงานแบบแม่พิมพ์พื้นฉลุ นั่นหมายถึงว่า เมื่อทำการพิมพ์จะควบคุมหมึกพิมพ์หมึกให้ทะลุผ่านรอยทะลุพื้นแม่พิมพ์ที่ทำเอาไว้ หมึกพิมพ์ผ่านลงไปติดบนวัสดุใช้พิมพ์

MassProduct © 2017 All Rights Reserved