บลิสเตอร์แพค (Blister Pack)

บลิสเตอร์แพค (Blister Pack)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีพลาสติกครอบสินค้า แล้วติดพลาสติกเข้ากับกระดาษที่พิมพ์ลายอยู่ด้านหลัง สามารถโชว์สินค้าและยึดสินค้าให้ติดกับกระดาษด้านหลังได้ ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่นเวลาแขวน หรือวางขายสินค้า

 

      

 

MassProduct © 2017 All Rights Reserved