แม่พิมพ์อลูมิเนียม (Mold)

แม่พิมพ์อลูมิเนียม (Mold)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางชนิดจำเป็นต้องมีการขึ้นรูป หรือการ Mold ด้วยแม่พิมพ์อลูมิเนียม เพื่อให้ได้รูปทรงบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ

MassProduct © 2017 All Rights Reserved